Hummerfiske i Kosterhavet

Följ med oss ut i de rika hummervattnen i Kosterhavets nationalpark. Du får följa fiskets alla moment tillsammans med oss. Om du vill får du gärna hjälpa till att dra och agna hummertinorna.

Det hummerfiske som vi anordnar blir ett minne för livet. Hummertinorna agnas och läggs där den bergiga bottnen grundar upp. Där nere i bergskrevorna på 15 - 30 meters djup lever hummern. Att få vara med och fånga denne skaldjurens svarte kejsare är en upplevelse man aldrig glömmer. Att fiska hummer är förmodligen det mest spännande fiske som finns.

Sedan 1500-talet har det fiskats hummer i Kosterskärgården. Fångsten exporterades bl a till Danmark och Holland som förstod att uppskatta det läckra skaldjuret. Efter att svenskarna själva upptäckt att hummern faktiskt gick att äta har hummern krönt varje festmåltid. Utan hummer och ädla drycker går det t ex inte att ringa in ett nytt år. I varje fall inte ett gott nytt år.

Hummerfisket begränsas av en mängd olika bestämmelser vad gäller redskap och storlek. Fisket får bara ske under perioden från och med den första måndagen efter den 20 september klockan 07.00 till den sista november för fritidsfiskare och sista december för yrkesfiskare med license.

Turen tar omkring tre timmar. För att deltagarna ska få bästa möjliga upplevelse tar vi max sex personer ombord. När och varifrån vi utgår bestämmer vi vid bokningen. Väder och vind bestämmer vilken fiskeplats som för dagen är lämpligast.

C/O P.L.