Hummerfiske i Kosterhavet

Följ med oss ut i de rika hummervattnen i Kosterhavets nationalpark. Du får följa fiskets alla moment tillsammans med oss. Om du vill får du gärna hjälpa till att dra och agna hummertinorna.

Det hummerfiske som vi anordnar blir ett minne för livet. Hummertinorna agnas och läggs där den bergiga bottnen grundar upp. Där nere i bergskrevorna på 15 - 30 meters djup lever hummern. Att få vara med och fånga denne skaldjurens svarte kejsare är en upplevelse man aldrig glömmer. Att fiska hummer är förmodligen det mest spännande fiske som finns.

Sedan 1500-talet har det fiskats hummer i Kosterskärgården. Fångsten exporterades bl a till Danmark och Holland som förstod att uppskatta det läckra skaldjuret. Efter att svenskarna själva upptäckt att hummern faktiskt gick att äta har hummern krönt varje festmåltid. Utan hummer och ädla drycker går det t ex inte att ringa in ett nytt år. I varje fall inte ett gott nytt år.

Hummerfisket begränsas av en mängd olika bestämmelser vad gäller redskap och storlek. Fisket får bara ske under perioden från och med den första måndagen efter den 20 september klockan 07.00 till den sista november för fritidsfiskare och sista december för yrkesfiskare med license.

Turen tar omkring tre timmar. För att deltagarna ska få bästa möjliga upplevelse tar vi max sex personer ombord. När och varifrån vi utgår bestämmer vi vid bokningen. Väder och vind bestämmer vilken fiskeplats som för dagen är lämpligast.

Krabbfiske

Vi drar och agnar tre krabbtenor som ligger på omkring 20 meters djup. Det är i princip samma typ av burar som vi använder för hummerfisket. Det finns gott om krabbor så ingen behöver bli besviken på fångsten. De är stora, vackra rödbruna krabbtaskor som kommer upp ur djupet. En riktig delikatess på matbordet. Fångsten kan du köpa med dig hem. Vi kokar om du önskar det hellre än levande. Turen tar omkring 2 timmar Helst ska vi inte vara mer än 6 ombord.

Kräftfiske

Vi drar och agnar 12 kräftburar som är sammanlänkade. Ett intressant fiske som i bästa fall kan resultera i ett tjog vackra ljusröda havskräftor. I sämsta fall får vi lämna fiskeplatsen med några enstaka kräftor. Turen tar omkring 1,5 - 2 timmar. Helst ska vi inte vara fler än 6 ombord.

Makrillfiske

Vi går ut i tidig morgonstund eller eftermiddagstid för att med två släpdörjar fiska makrill. Väder och vind bestämmer var vi kan fiska. Vi kan även försöka meta makrill. Den som har egna fiskeredskap får naturligtvis använda dem. Tid för fisket och antal deltagare avtalas vid bokningstillfället.